Annons

Annons

Annons

ledare borgerlig

Ledare: Ge medborgarna kontrakt om akutsjukvården

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende borgerlig.

Akutsjukvården blev på gott och ont den stora valfrågan i Region Jönköpings län 2018. Gott därför att frågan är av livsavgörande betydelse för länets invånare. Ont därför att det – "egentligen" – finns en bred samsyn kring att Jönköpings län ska ha tre starka akutsjukhus.

Debatten om Höglandssjukhusets och Värnamo sjukhus status som akutsjukhus har starkt präglat valrörelsen och bäddade för det nya partiet Bevara Akutsjukhusens stora valframgång.

Uppstickaren Bevara Akutsjukhusen, ett nytt parti bildat av sjukvårdpersonal som vänder sig emot de senaste årens organisationsförändringar inom sjukhusvården, gjorde ett succéval och kniper med 9 procent av rösterna sju mandat i regionfullmäktige enligt valnattens preliminära resultat. I kommunerna där de två mindre akutsjukhusen ligger, Eksjö och Värnamo, blev partiet störst.

Det är en tydlig signal till alla folkvalda. Det finns en reell och påtaglig oro, inte bara hos sjukhusens personal utan också bland dess patienter, för Höglandssjukhusets och Värnamo sjukhus möjligheter att erbjuda högklassig akutsjukvård över tid. De etablerade partierna kan sluta prata om att Bevara Akutsjukhusen bara skulle ge röst åt sjukhuspersonalens motvilja till förändring på arbetsplatsen. Det stämmer inte.

Annons

Annons

Det är inte hållbart att regionfullmäktige ideligen ska sitta fast i kohandel och hätska debatter om rent organisatoriska verksamhetsfrågor. Det finns bara en utväg ur den återvändsgränd man hamnat i under de senaste fyra åren och att hitta den måste bli den kommande mandatperiodens allt överskuggande uppgift. Det krävs en bred parlamentarisk uppgörelse om akutsjukvården i länet – som kan fortsätta gälla oavsett vilket resultat vi står med på valnatten om fyra år.

Första frågan är hur många akutsjukhus länet ska ha och var de ska ligga. Inget parti skulle kunna svara annat än tre stycken – Jönköping, Eksjö och Värnamo – med mindre än att tappa ansiktet fullständigt. Bra så långt.

Det behövs en tydlig definition av vad ett akutsjukhus ska vara i Jönköpings län. Vilka krav på beredskap måste finnas och vilka vårdåtgärder måste sjukhusen kunna utföra under akuttid? Alla tankar på att koncentrera specialistvård till olika sjukhus måste då konsekvensutredas och noga avvägas mot intresset att kunna rekrytera och behålla de kompetenser som sjukhusen behöver för att kunna leva upp till kraven i akutvårdsöverenskommelsen.

Överenskommelsen måste slå fast hur ledningsfunktioner för sjukhusen och klinikerna ska vara organiserade och placerade. Sjukhusens medarbetare måste känna närhet till sina chefer och känna sig sedda och lyssnade på. Valresultatet har lärt oss att oro för arbetsmiljön går hand i hand med patienternas oro för vårdens kvalitet. Kontinuitet, förutsägbarhet och stabilitet måste vara ledord.

Annons

Akutvårdsöverenskommelsen ska ses som ett kontrakt mellan politiker och länets medborgare. Om något av sjukhusen någon gång inte klarar att leva upp till kraven i överenskommelsen är det politikernas skyldighet att se till att kontraktet uppfylls igen.

Annons

Region Jönköpings län har viktiga uppgifter framför sig. Komma tillrätta med underskottet i den regiondrivna primärvården, minska kostnaden för hyrpersonal och värna vårdvalet, som har ökat tillgängligheten i primärvården. Det bör bevaras och utvecklas. Psykiatrin är ett intressant område att titta på. För att inte tala om att regionen på allvar måste växa in i det regionala utvecklingsuppdrag som kom med ombildningen till region.

För att kunna göra det måste man ut ur återvändsgränden. Vägen ut kan vara krokig och besvärlig, men att vandra den är nödvändigt.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan