Annons

Annons

Annons

#KanDuLova

Det här kan Sävsjöpolitikerna lova

Tidningens satsning #KanDuLova ger dig som läsare möjlighet att ställa direkta frågor till politikerna. Nu är det bara några dagar kvar till valet och här är de frågor som Sävsjöpartierna svarat på hittills.

Politikerna har hittills svarat på tre frågor i #kandulova. Passa på att ställa en fråga du med innan valet på söndag.

Saknar du en fråga som du vill ha svar på? Gå in på tidningens hemsida och tryck på länken för #KanDuLova.

Frågor

1. Kan du lova att seniorverksamhet för pensionärer i Stockaryd ska starta inom snar framtid? Många äldre som bor kvar hemma väntar på gemenskap och aktivering. (Sofia Wernbo)

2. Kan du lova att det inte blir några neddragningar i anslagen till skolan när kommunens intäkter framöver minskar? (Ann Carlsson)

3. Kan du lova att inte höja kommunalskatten i Sävsjö? (Mikael Sterner)

Annons

Svar

Peter Grahn, Liberalerna

Annons

L: PETER GRAHN, Förstanamn på kommunlistan

1. JA: Absolut, vi har det som en prioriterad fråga i vårt valmanifest och det gäller för alla tätorter i Sävsjö kommun. Ofrivillig ensamhet är ett stort problem som vi måste prioritera och jobba mycket hårdare med för att lösa.

2. JA: För oss Liberaler kommer skolan först. Vi kommer alltid att prioritera resurser till skolan. Minskar däremot antalet elever i verksamheten påverkas givetvis det totala anslaget.

3. NEJ: Vi vet inte vad som kommer att hända under den kommande mandatperioden. Vad vi kan lova är att jobba hårt för att det inte ska vara nödvändigt att höja kommunalskatten. Skatten ska användas till vad den är avsedd för, inget annat.

Kristina Jönsson, Vänsterpartiet

V: KRISTINA JÖNSSON, Ordförande i Vänsterpartiet i Sävsjö

1. JA: Det ska inte göra någon skillnad var man bor! Vänsterpartiet kommer att arbeta för att det ska finnas tillgång senior verksamhet i alla kommunens tätorter. Vänsterpartiet har drivit igenom en satsning på "Rättvise miljarder till det svikna Sverige", satsningen med 10 miljarder from 2017 ska gälla i 10 år och framför allt gå till kommuner med låg utbildningsnivå och hög arbetslöshet, Stödet kan användas framför allt till social service.

2. NEJ: Vänstern i Sävsjö har föreslaget en skattehöjning i samband med att budgeten presenterades, detta för att möta kommande intäktsminskningar. Sävsjö är en liten kommun som är beroende av statsbidragen, Vänsterpartiet har lagt fram förslag på ökat stöd till lärare och undervisning (riktade medel) och som inte ska kunna gå till vinster i välfärden. Vi kommer att arbeta för att medlen per elev inte minskar, och att barns lika rätt till utblidning

Annons

Annons

3. NEJ: Vi har föreslagit en höjning med minst 50 öre, för att möte kommande minskade intäkter och underskott som ej går att spara sig ur.

Matilda Henriksson, Centerpartiet

C: MATILDA HENRIKSSON, Kommunfullmäktigekandidat

1. NEJ: Vi lovar ingenting, men vi lovar att arbeta hårt för att stödja ensamma äldre. Vi är ett decentralistiskt parti, som tror på att alla tätorter och landsbygden skall ha tillgång till likvärdig service. Här är civilsamhället en viktig kugge, med föreningar, församlingar och studieförbund som skapar mötesplatser. Dessutom bör mötesplatser tillskapas i samband med att äldreplanens trygghetsboenden byggs.

2. NEJ: Vi kan inte lova någonting, men vi lovar att arbeta hårt för en skola i toppklass, där lärare och elever får goda förutsättningar att prestera på högsta nivå. Vi vill arbeta för en trygg skolmiljö med bra skolmat och generösa skolskjutsar.

3. NEJ: Vi lovar ingenting, mer än att vi ska jobba hårt för en god ekonomi i kommunen. Vi står för en långsiktigt hållbar ekonomisk politik.

SD: KJELL LUNDKVIST, Ledamot i kommunstyrelsen

NEJ: Vi är ett litet parti som inte själva kan lova något i denna fråga. Men sett till de andra partiernas svar tycks det finnas ett massivt stöd för att förverkliga frågeställarens önskemål. När det presenteras ett väl genomarbetat förslag är vi beredda att stödja det.

2. JA: Inte minst det ökade antalet elever med utländsk bakgrund medför stora ”utmaningar” för skolan. Erfarenhetsmässig vet man att elever som misslyckas i skolan på sikt kommer att innebära mycket stora kostnader för samhället. Vi Sverigedemokrater kommer därför göra det vi kan för våra skolor. Vi är medvetna om att detta förmodligen medför tuffa prioriteringar, men vi vågar ändå lova att medverka till att skolan får de resurser den behöver.

Annons

Annons

3. NEJ: Vi kan ingeting lova. Sävsjö kommun har genom att ta emot fler invandrare per capita än de flesta andra kommuner i Sverige tagit på sig ett ekonomisk åtagande som blir svårt att komma undan. När staten nu drar ner på ersättningen till kommunerna blir detta uppenbart för alla och envar. Det kostar på att var en humanitär stormakt även på kommunal nivå!

Mats Hermansson, Moderaterna

M: MATS HERMANSSON, Gruppledare

1. JA: Javisst, detta finns med som en viktig del i den beslutade nya äldreplanen. Dessutom ska denna verksamhet finnas i både Stockaryd, Rörvik, Vrigstad och Sävsjö. Vi Moderater lovar också att vi ska bevaka detta för att se till att uppstart av dessa verksamheter blir så snart som möjligt.

2. JA: Vård, skola och omsorg tillhör kommunens kärnverksamheter och måste fungera. Här anser vi att anslagen till barnomsorg och utbildning inte är något som vi kan minska på, denna verksamhet är alldeles för viktig för framtiden. Däremot, ett ev. minskat elevantal, energieffektivisering av lokaler etc. kan innebära att det totala anslaget minskar, men räknat per elev så vill vi inte göra några negativa förändringar på den pedagogiska verksamheten.

3. NEJ: Moderaternas grundsyn är att inte höja skatten. Men i nuläget vet vi inte vilken regeringspolitik som kommer att drivas nationellt i landet efter valet! Om riksdagen beslutar om nya kostnadsdrivande pålagor för kommunerna som måste finansieras med kommunalskatten kan staten indirekt tvinga på kommunerna en skattehöjning. Vi vet t.ex. heller inte hur det går med arbetslösheten, den påverkar i förlängningen försörjningsstöden kommunen betalar ut.

Annons

KD: STEFAN GUSTAFSSON, Kommunalråd

Annons

1. JA: Ja, mötesplatser i ALLA tätorter är med som del i nya äldreplanen "Livslust -hela livet"! Med denna plan är vi överens om att ännu mer se till äldrelivets alla delar och fokusera på det friska. För ett gott liv behöver vi som äldre precis som alla andra gemenskap, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor. Mötesplatser och verksamhet för seniorer behövs. Hur bra detta är bevisas av den uppskattade verksamheten vid Brygghörnan i Sävsjö.

2. NEJ: Vi kommer se till att skolan har de resurser som krävs för att alla elever ska känna sig trygga och få möjlighet att göra goda resultat. Det är viktigare att fokusera på mål och resultat än just anslagets storlek som beror på elevantal och en rad olika kostnader och intäkter. Vi ska ha en av Sveriges bästa skolor. Om det krävs så är vi ytterst beredda att höja skatten för att det alltid i vår kommun ska finnas en god vård, omsorg och bra skola!

3. NEJ: Oförändrad skatt har varit ett av våra mål under många år. För att klara detta har vi jobbat med att samordna verksamheter inom kommunen och samarbeta med andra kommuner. Vi tycker detta arbete måste fortsätta och omfatta nya områden så att vi också i framtiden kan ha en låg kommunalskatt. Men om det krävs är vi beredda att höja skatten för att det alltid i vår kommun ska finnas en god vård, bra skola och en äldreomsorg våra äldre kan lita på.

Susanne Sjögren, Socialdemokraterna

Annons

SUSANNE SJÖGREN, Ordf Kultur- och Fritidsnämnden

1. JA: Det ska finnas aktivering för både unga och gamla i alla tätorter i kommunen. Det är viktigt att den psykiska ohälsan i dom här grupperna minskar och då behövs gemenskap och samvaro. Vi ska även försöka få fart på kommunbussen igen så man kan ta sig till Kulturhuset och familjebadet.

Annons

2. NEJ: Hej, men jag kan lova att vi kommer kämpa för att det inte ska bli så. Vad vi kan hoppas och jobba för är fler invånare i kommunen så vi får ökad skattekraft på det sättet. Det kommer hjälpa oss i framtiden när anslagen från staten ev minskar. Det beror ju lite på nästa regering.

3. NEJ: Hej vi har inte egen majoritet i Sävsjö utan måste sammarbeta med andra partier så därför blir det här svårt att lova. Vår intention är dock att slippa göra det. Istället är det bättre att fler i jobb flyttat t vår kommun och betalat skatt här. På så sätt bidrar fler t vår välfärd.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan