Annons

Annons

Annons

I torkans spår

Kommunerna som är bäst rustade för klimatkris

De flesta kommuner i Sverige är dåligt rustade för extremväder och klimatförändringar. Några positiva exempel går dock att hitta i Jönköpings län.

Räddningsarbete efter en översvämning i Solberga utanför Nässjö.

De flesta kommuner i Sverige är oförberedda på skyfall, översvämningar och torka. Det menar branschorganisationen Svensk försäkring som har rankat samtliga svenska kommuners klimatanpassningsarbete. Knappt tre av tio kommuner har avsatt pengar till klimatanpassning.

Annons

Annons

– Kommunerna måste sätta fart med klimatarbete nu, säger Staffan Moberg, jurist på Svensk försäkring till SVT.

Sverige står inför flera klimatutmaningar. I slutet av seklet uppskattar SMHI att den årliga årliga nederbörden i Sverige ökat med 30 procent i stora delar av landet.

Klimatanpassning handlar bland annat om att säkerställa att det finns rent dricksvatten i kommunerna vid översvämning eller en längre tids torka. I många kommuner finns också känsliga verksamheter som i dag inte skulle kunna stå emot ett skyfall.

– Till exempel är reningsverk och vattenverk sårbara om det skulle komma för mycket vatten, säger Staffan Moberg.

Översvämning på E4 i höjd med Ryhov, Jönköping.

Regeringen lade i våras fram en nationell strategi för klimatanpassning. Kommunerna har fått i uppdrag att kartlägga risker och ta fram åtgärdsplaner. Enligt Svensk Försäkrings årliga klimatanpassningsranking återfinns Jönköpings län på en tredje plats.

Översvämning på E4 vid A6 i Jönköping 2013.

Annons

Två kommuner i regionen sticker ut i kommunrankingen. Eksjö, med 30 poäng, hamnar på en tredjeplats bland medelstora kommuner och på sjätte plats totalt. Jönköping återfinns på en femtonde plats. Sämst i länet är Gislaved, Nässjö och Sävsjö.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan