Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Debatt
Bättre samarbete behövs för ett kulturutbyte i hela länet

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Teaterkulturens kärna är nödvändig för att på ett djupt plan kunna betyda något för människorna i den. Kraften kommer från kreativa invånare, som vill uppleva, skapa, reflektera och dela med sig utifrån egna och andras livserfarenheter. Var för sig och tillsammans med professionella utövare behöver amatörgrupper ges rimligt stöd att existera såväl ekonomiskt i projekt som med lämpliga lokaler att verka i.

Personerna på bilden har ingen direkt koppling till artikeln.

I regeringens konstnärspolitiska utredning från i våras lyftes de ideella arrangörernas roll för att stärka tillgången till kultur i hela landet. Idag syns en obalans inom kultursektorn när det gäller skillnad mellan olika kulturyttringar. Kulturrådet verkar prioritera musikarrangemang framför teater, något som behöver balanseras tydligare. De kommunala kassorna rymmer inte heller vad som behövs för att upprätthålla kontinuiteten, utan enbart punktvisa arrangörsstöd kan sökas för evenemang, vilket lämnar en långsiktig osäkerhet.

Annons

Intressanta lokala initiativ sker på olika platser i vårt län, men det finns en tendens att Jönköping blir den del dit resurser centraliseras. Det har uppgivits att man från länets orter inte nappar i hög grad på det teaterutbud Smålands Musik och Teater erbjudit. Det har då rört sig om mindre uppsättningar, de större låter sig inte flyttas ut från Kulturhuset. Ändå drivs Spiras verksamhet med offentliga skattemedel menade för regionen. En eftersatt kollektivtrafik medverkar inte heller till att länsbor lätt kan ta sig till publika evenemang i Jönköping. De länets teatergrupper som önskar presentera sig på Spira i Jönköping måste vidare beredas rimliga subventionerade hyreskostnader. Därmed ges i högre grad också möjlighet till fruktbara möten mellan amatörer och professionella.

Annons

Om hela länet ska få ta del av teater krävs en geografisk omfördelning och ett nytt system för att underlätta dess spridning. Här behövs ett bättre samarbetsforum mellan kommunerna och Regionen för att få ett väl förankrat kulturutbyte i hela länet. Koordinationen kunde vara ett ansvarsfullt uppdrag för Regionens tjänstemän på samma sätt som förts fram för kulturskolornas organisation i länet och inom ramen för Regionens nya kulturplan.

Ett seminarieförslag togs upp vid årets konvent, ”Folk och kultur” i Eskilstuna 7-10/2. Där konstaterades att arrangerande teaterföreningar kunde stärkas långsiktigt och bli mer aktiva, om vissa offentliga distributionsmedel till institutioner delvis omfördelades direkt till arrangörerna. Det skulle bli ett top-downförhållande där teaterkonsumenterna/publiken kunde ges större inflytande att fritt kunde välja utifrån tilldelade medel. För Jönköpings läns teaterföreningar kunde det betyda val mellan om man ville ha föreställningar från Smålands Musik och Teater, Riksteatern eller fria grupper i landet, där även intressanta amatörföreställningar kunde komma ifråga.

Annons

Aktiviteten/kunskapen generellt sett i arrangerande teaterföreningar är skiftande. Många har lång erfarenhet, men säkert skulle en specialkompetens på varje ställe behövas för att ta hand om ekonomi och bokningar. Eftersom ideella krafter tryter i vårt samhälle, inte bara inom detta område utan även generellt, kan arvoderade uppdrag behövas här likväl som sker till exempel inom idrottsrörelsen. Den positiva effekten av detta förslag skulle bli att fler kulturkonsumenter finge inflytande att i demokratisk anda bestämma och berikas av vad man vill uppleva. Det är hög tid att värna om teaterkonstens mångfald och överlevnad i vårt län.

KRISTINA NERO (V)

Regionpolitiker

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan