Annons

Annons

Annons

Granskning visar: Vaggeryd pekas ut som ett stort nazistfäste

Text

Vaggeryds kommun pekas ut som vit makt-rörelsens tredje starkaste fäste i Sverige i en granskning från den antirasistiska organisationen Expo.

– Det tyder på att det finns en aktiv gruppering. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det inte behöver vara särskilt många aktiva individer, säger Daniel Poohl, chefredaktör på Expo.

Nordiska Motståndsrörelsen under 1 maj-tåget i Ludvika i år. Just Ludvika klassas enligt Expo som den kommun där de nazistiska aktiviteterna är som störst.

Expo och Segerstedtinstitutet vid Göteborgs Universitet har tillsammans genomfört granskningen om nazistisk närvaro i svenska kommuner.

Även Värnamo pekas ut som en kommun med relativt hög nazistisk närvaro. De hamnar på åttonde plats i granskningen som bygger på en undersökning av vilka aktiviteter som har förekommit under det senaste decenniet.

Aktiviteter som har konstaterats förekomma i Vaggeryd och Värnamo har varit sociala aktiviteter och exempelvis utdelning av flygblad. Det är bara i de två svenska kommuner som hamnar högst upp på listan, Ludvika och Borlänge i Dalarna, där de högerextrema krafterna även har utfört aktiviteter inom kommunpolitiken, vilket ses som den mest påtagliga närvaron.

Annons

Annons

– Vit makt-miljön är alltjämt en marginell rörelse och de flesta människor avskyr naturligtvis de åsikter som de står för. Men det vi vill peka på är att det inte behöver vara särskilt många personer för att kunna ställa till med problem. Det kan jämföras med ett kriminellt gäng med några få personer som kan ge en ort ett dåligt rykte, säger Daniel Poohl.

I Vaggeryds kommun förekom tidigare en del aktiviteter kring det nazistiska Svenskarnas parti. Partiet upplöstes efter att ha misslyckats i valet 2014. Expo har inte kunnat konstatera att det finns någon ny aktiv högerextrem rörelse i kommunen, men bedömer att möjligheter till mobilisering kan finnas.

Totalt är det 72 av 290 svenska kommuner i granskningen som har konstaterats ha haft återkommande nazistisk närvaro under de senaste tio åren.

Utöver Vaggeryd och Värnamo så har även aktivitet konstaterats i grannkommunerna Jönköping och Gislaved.

– Det är väldigt tydligt att aktiviteterna i angränsande kommuner hänger ihop. Vi tror att det skulle behövas mer samarbete över kommungränserna kring det här problemet. Många kommuner skulle även behöva få hjälp från annat håll med lokala lägesanalyser, säger Daniel Poohl.

Även om det av allt att döma är få personer i kommunerna som sympatiserar med de nazistiska åsikterna så kan problemet ändå vara större än så.

– Ofta finns det en social krets kring de aktiva individerna som exempelvis en kompis eller en flickvän som har accepterat de här idéerna, säger Daniel Poohl.

Annons

I granskningen om var i Sverige som den nazistiska aktiviteten är mest påtaglig så är det främst Dalarna, Småland och Värmland som sticker ut (se faktaruta till artikeln).

Annons

– Nazism är inte ett problem i hela Sverige utan främst i delar av landet. Men att högerextrema idéer får ökat spelrum är ändå ett nationellt problem. Hot mot demokratin angår oss alla och det måste till effektiva lösningar som förmår att stötta de mest utsatta kommunerna, säger Christer Mattson på Segerstedtinstitutet i ett pressutskick.

Många svenska kommuner har upprättat handlingsplaner mot våldsbejakande extremism, men enligt Expo fungerar de dåligt.

– Handlingsplanerna är oftast helt verkningslösa. De baseras inte på de verkliga förhållanden som råder på orten. I stället är det allmänt hållna dokument utan några tydlig lägesbild och det skjuts inte till några statliga resurser för att hjälpa de värst drabbade kommunerna, säger Daniel Poohl.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan