Annons

Annons

Annons

Regionen vill riva avtalet efter Krösatågens kris

Text

Regionen har tappat förtroendet för Bombardier. Länstrafiken får i uppdrag att undersöka om avtalet kan brytas och en direkt åtgärd är att betalningar för underhållet hålls inne.

– Vi har kommit till vägs ände, säger regionrådet Rune Backlund, C.

Problemen med Krösatågen bara fortsätter har fortsatt trots att Bombardier, som ansvarar för Lokverkstaden i Nässjö, har lovat att underhåll och reparationer ska ske snabbare så att tågen kan rulla.

Annons

– Den senaste rapporten vi politiker fick från länstrafiken visar att problemen fortsätter och att Bombardier inte lever upp till löftet. Vi kan inte ha det så här längre utan nu är uppdraget att regionledningen och länstrafiken tittar på förutsättningar för att säga upp avtalet, säger Rune Backlund som är ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö inom Region Jönköpings län.

Man ska också titta över vilka för- och nackdelar som ett avbrutet avtal får och vilka alternativ som finns.

Annons

Påverkar förtroendet

De stora nackdelarna med inställda turer är förutom fördyrningen att många resenärer och pendlare drabbas.

Rune Backlund vill undersöka om avtalet med Bombardier om lokverkstaden går att häva.

– Det påverkar förtroendet för Krösatågen negativt och förlusten av goodwill är en allvarlig sak. Till det kommer att vi har fått skjuta till många miljoner för ersättningsbussar när tågen inte går, säger Rune Backlund.

Betalar inte

En annan åtgärd är att fakturor för tågunderhållet inte betalas och det är också politikerna medvetna om. Även tidigare har fakturor hållits inne och det har talats om att försöka utdöma vite mot Bombardier. Parterna har haft möten för att hitta lösningar men problemen konstateras fortsätta.

Nu ska man istället undersöka det kostar och vilka konsekvenserna blir om avtalet sägs upp. Lokverkstaden i Nässjö har i alla fall tidigare ansetts ligga väl till för underhållet av tågen.

Annons

De förluster som kollektivtrafiken haft under flera år beror till en del på extrabussarna.

– Det är konstigt att vi inte kan få ordning på våra tåg och det är oacceptabelt att verkstaden inte kan ge den service som vi betalar för. Vi måste ta tag i det här politiskt, alliansledningen har inte lyft frågan tidigare men vi från oppositionen har tyckt att nu får det vara nog, säger Berry Lilja (S).

Beslutet om att försöka säga upp avtalet fattades av en enig nämnd där alla partiern ställer sig bakom uppdraget till regionledningen.

Till nästa möte väntas en återrapport komma.

FOTNOT: JP söker Bombardier för en kommentar.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan