Annons

Annons

Annons

Samhällen blir mörkare när Trafikverket får släcka ljuset

Det blir mörkare i Österbymo och Rydsnäs framöver. Efter debatt och votering beslutade kommunfullmäktige att Ydre kommun inte ska överta tre av Trafikverkets belysningar.

I Rydsnäs plockar Trafikverket bort vägbelysning på utfarterna mot Österbymo och bygdegården efter att kommunfullmäktige sagt nej till att kommunen övertar ansvaret.

– Jag pendlar genom Rydsnäs dagligen och säkert tre dagar i veckan passerar jag folk som är ute och går på en sträcka som riskerar att bli utan belysning, sa Simon Spaak (M) när kommunfullmäktige på måndagskvällen kom till punkten som handlade om hur väg- och gatubelysning ska separeras mellan Trafikverket och Ydre kommun.

Spaak motsatte sig därför kommunstyrelsens förslag om att Ydre kommun inte skulle ta över Trafikverkets belysningar på tre utpekade sträckor i kommunen.

Det rör sig dels om belysningen på väg 134 genom Österbymo från den så kallade stadsparken till avfarten vid Österbyvägen, dels om belysningen på väg 134 i Rydsnäs längs utfarten mot Österbymo. Den tredje belysningen finns på väg 528 söder om bygdegården i Rydsnäs.

Annons

Annons

Simnon Spaak (M) motsatte sig kommunstyrelsens förslag om belysningen och fick nästan halva kommunfullmäktige med sig.

Flera gick emot

Kommunstyrelseförslaget var enigt men Spaak fick ändå med sig flera andra fullmäktigeledamöter.

– Jag kan inte gå med på att vägen mellan Rydsnäs och bygdegården blir utan belysning, sa René Mraule (MP).

– Jag vill inte ha mörkare samhällen, varken här i Österbymo eller i Rydsnäs, deklarerade Bengt Malm (KD).

René Mraule (MP), och Bengt Malm (KD) tvåa från vänster respektive höger, ville också ha ljus över Rydsnäs och Österbymos utkanter.

När kommunfullmäktige gick till beslut ropades ja och nej i kanon och det krävdes votering för att fastställa att kommunstyrelsens förslag antagits med tolv röster för och åtta emot. Flera reserverade sig mot detta, däribland Spaak.

Skilda ledningar

Bakgrunden är att Trafikverket, just nu och runt om i landet, håller på att separera sina egna väg- och gatubelysningar från kommunernas. I dag är detta ett enda mischmasch av olika betalningslösningar och oklara ansvarsförhållanden.

I Ydre har kommunen exempelvis av hävd handlat upp elen för både sina och Trafikverkets belysningar. Därefter har en räkning skickats till Trafikverket för den del som inte är kommunens.

I Hestra och Asby mäts den faktiska elförbrukningen för Trafikverkets belysningar. I Rydsnäs och Österbymo debiteras Trafikverket i stället för ett beräknat antal belysningstimmar.

Annons

Att separera ledningsnäten kostar drygt 2 miljoner kronor enbart i Ydre kommun. Då ingår en ny belysning på en gångväg i Hestra och byte av några enstaka belysningspunkter. Kommunen får stå för tio procent av den totala kostnaden.

Annons

Kommunfullmäktiges ordförande Anders Andersson (C), mellan kommunchef Marie Hillman och förste vice ordföranden Jonas Fingalsson (S), försökte få alla med sig på kommunstyrelsens förslag genom att öppna för helt ny belysning i framtiden.

Inte helt mörkt

Innan beslutet beskrev kommunens tekniske chef Urban Tordsson ärendet.

– Exempelvis i Rydsnäs är elen dragen i gamla trästolpar som inte uppfyller kraven. Att ta bort dem och sätta upp nya eftergivliga stolpar skulle innebära rätt betydande kostnader för kommunen, sa han.

För att få med sig alla i beslutet föreslog kommunfullmäktiges ordförande Anders Andersson (C) en alternativ strategi. Han mer än antydde att det nog ändå inte är helt mörkt för ljus över Rydsnäs och Österbymos utkanter. Om bara Trafikverket får riva sina gamla grejor först.

– Det borde bli bättre för kommunen ekonomiskt att därefter investera i nya moderna saker, sa han, dock utan att få alla att nappa på sin trevare.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan