Annons

Annons

Annons

Centrala Väster

Regionen gjorde 366 miljoner i vinst – får skarp kritik från oppositionen

Att vi står på tröskeln till valarbetet visar sig på tisdagens debatt i regionfullmäktige. En fråga är om det är bra eller dåligt att regionen gick med 366 miljoner i vinst 2017. Det är en felbedömning och det är skattemedel som inte använts till invånarna, anser oppositionen.

Socialdemokraternas Carina Ödebrink och Marcus Eskdahl.

Två ordningsvakter posterade vid ingångarna till Rosensalen där de 81 ledamöterna under flera timmar diskuterade förra årets verksamhet, genom årsredovisningen. Politikerna inom Alliansen med M, KD, C och L framhöll att hälso- och sjukvården är bland den bästa i landet och att nivån är hög och jämn när målen i verksamheterna mäts.

– Ekonomin är stabil och det ger förutsättningar att också möta framtidens behov, sa Malin Wengholm och framhöll flera områden där länet ligger bäst till jämfört med andra regioner och landsting.

Annons

Överskottet på 366 miljoner ser hon som ett bevis för en välskött verksamhet och påpekade att det är 196 miljoner bättre än man räknat med i budgeten. Pengarna behövs inte minst till de omfattande investeringarna.

Annons

Pengarna skulle använts

Oppositionen är inte lika imponerad utan anser att mer av de pengarna borde ha använts till invånarna. Carina Ödebrink (S) sa att problemen med detta är dels att skattepengar och statsbidrag från regeringen inte har kommit invånarna till del och dels att budgeten är så grovt felbedömd, 115 procent fel.

– Jag håller med om att mycket är bra och att vi har en väldigt fin vård. Det visar att den svenska modellen levererar och regeringens satsningar ska inte vara regulator utan ska användas till invånarna, sa Carina Ödebrink.

Gratis ger inget

Mia Frisk (KD) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden framhöll att hon är stolt över personalens insatser.

– Nu behöver vi fortsätta utvecklingen att gå från sluten vård till öppenvård och hälsofrämjande insatser. Vi behöver vara bäst på att förbättra och nu handlar det om att prioritera inom verksamheten. Gratisreformer från staten ger inget till verksamheten, sa hon.

Förbättringar som hon anser behövs är bättre tillgång till barn- och ungdomspsykiatri, bättre tillgänglighet på 1177 som är dörren in till vården. För att komma till rätta med hyrpersonal, som ökat med 30 procent till 203 miljoner kronor, sätter man stort hopp till läkarutbildningen som börjar i Jönköping 2019.

Negativ rundgång

Platsneddragningar med mer än 150 platser under mandatperioden kritiserades av oppositionen. Sibylla Jämting (MP) sa att det förutom att drabba patienter också drabbar personalen med ökad stress.

Annons

– Det blir en negativ rundgång, när personal slutar på grund av arbetsmiljön måste vi stänga ännu fler avdelningar.

Folktandvårdens långa köer och tågtrafikens fiasko belystes också av oppositionen.

Båda är bäst

Både alliansen och oppositionspartierna framhåller sig själva som det bästa vägvalet för nästa mandatperiod.

Årsberättelsen godkändes och revisorerna anser att det går att följa utvecklingen på ett bra sätt genom mätetalen. Alla styrelser och nämnder beviljades ansvarsfrihet.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan